Zapytaj o mieszkanie

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Perfekt-Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu przedstawienia oferty mieszkaniowej

 *Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Perfekt-Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. wskazanych w powyższym formularzu adresu e-mail, numeru telefonu), informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), obejmującej przedstawienie oferty mieszkaniowej

Administratorem danych osobowych jest Perfekt-Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach przy ul. Pardyaka 11a, tel. 12 274 02 07, e-mail: biuro@perfekt-dom.pl. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO* – tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli komunikacji z użytkownikami strony, przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do niezależnego organu publicznego, tzw. organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
* RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r.
captcha

Perfekt-Dom Spółka z o.o.
ul. Pardyaka 11a, 32-400 Myślenice
(dojazd od ul. Dunin-Brzezińskiego)

Biuro czynne:
Pn-pt, godz. 8:00 – 16:00

tel. kom.: +48 601 532 390
telefon: +48 12 274 02 07

e-mail: biuro@perfekt-dom.pl

NIP: 6811917273
REGON: 120183000
KRS: 0000252156

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy.

Kapitał zakładowy: 1 000 000 złotych.